struna tražilica

image shadow

obvezna dopuna

dopuna koja je nužna da bi rečenica bila gramatična

filologija

očiti prijevod

prijevod u kojemu su sadržani fonološki, morfološki, sintaktički ili leksički elementi jezika s kojega se prevodi

filologija

odbojna dvojezičnost

dvojezičnost koja nastaje kad je drugi jezik društveno cijenjen, a prvi nije

filologija

odmilica

riječ od milja koja se upućuje komu da bi se izrazio osobito blizak odnos s njim

filologija

odnos

semantički pol nevremenskih relacija koji podrazumijeva skupno promatranu relaciju između dviju ili više podstruktura, trajektora i orijentira

filologija

odnos

veza koja se uspostavlja između dvaju elemenata u mentalnome prostoru na temelju okvira ili sheme navedene u mentalnome prostoru u teoriji konceptualne integracije

filologija

odnosna rečenica

zavisnosložena rečenica u kojoj su vezna sredstva odnosne zamjenice, odnosni pridjevi i prilog što te odnosni prilozi sa značenjem mjesta vremena ili načina ako se u osnovnoj surečenici nalazi imenska riječ kojom se označuje mjesto, vrijeme ili način

filologija

odnosna zamjenica

zamjenica koja povezuje zavisnu surečenicu s glavnom rečenicom

filologija

odnosni pridjev

pridjev kojim se izriče odnos prema čemu

filologija

odostražni rječnik

rječnik u kojemu su riječi abecedirane od kraja riječi

filologija