struna tražilica

image shadow

maksima odnosa

maksima koja se temelji na uvjetu da je u razgovoru potrebno navoditi samo ono što je važno za uspješan odnos između govornika i sugovornika

filologija

malefaktiv

semantička uloga koja označuje sudionika na čiju se štetu provodi neka radnja

filologija

manjinski jezik

jezik veće skupine koji se tradicionalno govori na području na kojemu danas prevladava koji drugi jezik

filologija

Master Metaphor List

dokument u prijenosnome digitalnom obliku koji sadržava hijerarhijski organiziran popis konceptualnih metafora razvrstanih u četiri skupine metafora, a to su struktura događaja, mentalni događaji, emocije i ostalo

filologija

materinski jezik

prvi jezik koji govornik usvaja kao dijete

filologija

matrica domena

ukupnost domena čijom se aktivacijom dobiva cjelovita značenjska interpretacija

filologija

međudijalekt

novi nestabilni dijalekt koji sadržava inovacije koje ne postoje ni u jednome od dijalekata u dodiru

filologija

međujezik

jezik koji se sustavno razvija govornikovim napredovanjem u ovladavanju inim jezikom

filologija

međukulturna kompetencija

sposobnost uspješnoga i odgovarajućega ponašanja u kulturi domaćina ili sposobnost uspješnoga i odgovarajućega ponašanja s pripadnicima drugoga jezika i kulture pod njihovim uvjetima

filologija

međuljudska komunikacija

izravna komunikacija između dviju ili više osoba u kojoj sudionici izmjenjuju informacije, osjećaje ili mišljenja

filologija