struna tražilica

image shadow

leksička kreacija

stvaranje nove riječi u ciljnome jeziku koja se oblikom ne ugleda u riječ polaznoga jezika, ali uzima u obzir njezino značenje

filologija

leksička praznina

izostanak koje riječi na određenome mjestu u sustavu odnosa na kojemu bi se očekivalo da takva riječ postoji

filologija

leksička semantika

dio semantike koji proučava značenje riječi

filologija

leksički morfem

morfem koji ima leksičko značenje

filologija

leksički padež

padež koji dodjeljuje određena leksička glava

filologija

leksifikator

jezik iz kojega su pidžin i kreolski jezik preuzeli većinu leksika

filologija

leksik

ukupnost leksičkih jedinica pojedinoga jezika

filologija

leksikalizacija

postupak kojim nastaje nova riječ

filologija

leksikograf

jezikoslovac koji se bavi leksikografijom

filologija

leksikografija

jezikoslovno područje koje popisuje, opisuje i tumači riječi, izraze, imena, frazeme itd. jednoga ili više jezika

filologija