struna tražilica

image shadow

kineska soba

misaoni eksperiment kojim se dokazuje da digitalna računala ne mogu razumjeti jezik ni misliti

filologija

ključni naziv

središnji naziv u pojmovnome polju

filologija

ključni pojam

središnji pojam u pojmovnome polju

filologija

književni stil

funkcionalni stil kojim se pišu književna djela, najslobodniji funkcionalni stil koji se odlikuje individualnošću i kreativnošću

filologija

književno prevođenje

prevođenje lirskih, epskih i dramskih književnih djela

filologija

koartikulacija

utjecaj koji glasovi imaju na druge glasove

filologija

kodiranje

odnos između jezičnih jedinica i uporabnih konteksta

filologija

kognitivna etnolingvistika

jezikoslovno područje koje aksiološkim pristupom u kulturnome, društvenome i psihološkome kontekstu određene etničke zajednice proučava jezične slike svijeta na sinkronijskoj i dijakronijskoj razini

filologija

kognitivna gramatika

najstariji konstrukcijski pristup gramatici razvijan od sredine 70-ih godina prošloga stoljeća do danas u djelima američkoga lingvista Ronalda W. Langackera

filologija

kognitivna lingvistika

pristup jeziku koji počiva na proučavanju značenja, konceptualizacije i utjelovljenoga iskustva u stalnoj interakciji jezika i uma

filologija