struna tražilica

image shadow

jednačenje po zvučnosti

glasovna promjena u kojoj se suglasnici različiti po zvučnosti jednače u suglasničkim skupinama tako da se prvi suglasnik skupine zamjenjuje suglasnikom koji je po zvučnosti jednak drugomu suglasniku skupine

filologija

jednačenje samoglasnika

pojava u kojoj dolazi do jednačenja samoglasnika zbog sažimanja dvaju samoglasnika u jedan

filologija

jednina

gramatički broj promjenjive riječi kojim se označuje da se govori o jednome primjerku onoga što označuje ta riječ

filologija

jednojezična govornica

govornica koja je usvojila samo jedan jezik

filologija

jednojezični govornik

govornik koji je usvojio samo jedan jezik

filologija

jednojezičnost

sposobnost govornika da se služi samo jednim jezikom

filologija

jednokulturnost

poistovjećivanje pojedinca s jednom kulturom, kulturom materinskoga ili prvoga jezika

filologija

jednorječan

koji se sastoji od jedne riječi

filologija

jednoslov

znak za jedan glas sastavljen od jednoga slova

filologija

jednosmjerni rječnik

dvojezični rječnik koji je namijenjen izvornim govornicima jednoga jezika koji uče drugi jezik

filologija