struna tražilica

image shadow

hijerarhijski odnos

odnos u kojemu se pojam pridružuje podređenoj ili nadređenoj kategoriji

filologija

hiperkorektnost

nastojanje govornika da upotrebljava jezični oblik višega društvenog statusa, pri čemu unosi netočne promjene u strukturu ili riječ

filologija

hipertekst

tekstna struktura koja se sastoji od međusobno povezanih jedinica informacije prikazana na elektroničkome uređaju

filologija

hipertekstni

koji se odnosi na hipertekst

filologija

hispanizam

riječ ili koji drugi element španjolskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija

historijski prezent

prezent kojim se izriče prošlost

filologija

hodonim

ime prometnice

filologija

hodonimija

sveukupnost hodonima određenoga područja, jezika i razdoblja

filologija

hodonomastika

grana toponomastike koja proučava značenje i nastanak hodonima

filologija

holonim

leksička jedinica čije je značenje s obzirom na značenje druge leksičke jedinice u odnosu kao cjelina s dijelom

filologija