struna tražilica

image shadow

germanizam

riječ ili koji drugi element njemačkoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija

gerund

glagolska imenica aktivnoga trajnog značenja u latinskoj gramatici

filologija

gesta

tjelesni pokret kao element negovorne komunikacije kojim se prenosi poruka

filologija

gestem

negovorni znak koji se ostvaruje pokretom

filologija

ginekonim

dodatak antroponimijskoj formuli muške osobe izveden od ženskoga osobnog imena ili nadimka

filologija

glagol

promjenjiva riječ kojom se izriče radnja, stanje i zbivanje i koja se mijenja po licima

filologija

glagolska dopuna

dopuna kojoj glagol otvara mjesto u rečenici

filologija

glagolska imenica

imenica tvorena od glagolskoga pridjeva trpnoga i nastavka -je

filologija

glagolska skupina

sintaktička skupina čija je glava glagol

filologija

glagolska valentnost

svojstvo glagola da otvara mjesto glagolskim dopunama kojima određuje broj i vrstu

filologija