struna tražilica

image shadow

fonetika

znanost o govoru

filologija

fonetska riječ

naglasna cjelina koju tvore riječi koje se izgovaraju zajedno

filologija

fonetski čin

izricanje glasova kao preduvjet za početak jezične komunikacije

filologija

fonologija

područje gramatike koje proučava glasove kao razlikovne jezične jedinice

filologija

fonološka kompetencija

poznavanje te sposobnost percepcije i produkcije fonema, alofona, fonetskih obilježja po kojima se razlikuju, fonetskoga sastava riječi, rečenične fonetike, naglaska i ritma rečenice, intonacije, fonetske redukcije, redukcije samoglasnika, naglašenih i nenaglašenih slogova, asimilacije, elizije

filologija

fonološka prilagodba

zamjena fonema jezika davaoca fonemima jezika primaoca radi uklapanja u fonološki sustav jezika primaoca

filologija

fonološka svjesnost

učenička svijest o tome da se riječ sastoji od glasova i sposobnost izdvajanja glasova u riječi, prepoznavanja riječi koje se rimuju i sl.

filologija

fonološki

koji vodi računa o izgovoru

filologija

fonološki pol

fonološka struktura neke jezične jedinice

filologija

fonološki uvjetovana glasovna promjena

glasovna promjena u kojoj zbog fonoloških razloga dolazi do pravilne zamjene jednoga glasa drugim

filologija