struna tražilica

image shadow

deiktička kategorija

gramatička kategorija kojom se upućuje na sudionike u komunikaciji te prostorne, mjesne i društvene okolnosti iskaza

filologija

deklarativ

ilokucijski čin čijim ostvarenjem govornik mijenja status koga ili čega

filologija

deklarativni performativ

performativ kojim se što proglašava

filologija

deklarativni tekst

tekst kojim se što proglašava postojećim i službenim

filologija

dekodiranje

prebacivanje znakova određenoga prilagođenog formata dobivenih enkodiranjem u njihov izvorni oblik

filologija

dekreolizacija

proces prilagodbe kreolskoga jezika prestižnomu jeziku iz kojega je većim dijelom nastao

filologija

dekulturacija

prilagođavanje kulturi nove sredine u kojoj pojedinac živi na štetu kulture stare sredine, gubljenje ili napuštanje kulture stare sredine

filologija

demonstrativ

jezična jedinica na temelju koje sugovornik može identificirati objekt govornikova iskaza ako se u iskazu na taj objekt i izravno referira

filologija

denominacija

pridruživanje naziva pojmu

filologija

denotativna funkcija jezika

funkcija jezika koja se odnosi na referent kao predmet komunikacije između pošiljatelja i primatelja poruke

filologija