struna tražilica

image shadow

bezlični glagol

glagol u predikatu uz koji se ne može uvrstiti subjekt

filologija

bezlični glagolski oblik

glagolski oblik kod kojega je došlo do neutralizacije s obzirom na kategoriju lica te je isključivo u 3. licu jednine, u predikatu isključuje mogućnost uvođenja subjekta te je u perfektu u srednjemu rodu

filologija

bezvučan

pri čijemu izgovoru glasnice ne titraju

filologija

bezvučni suglasnik

suglasnik pri čijemu izgovoru glasnice ne titraju

filologija

bigram

sekvencija koja se sastoji od dviju riječi unutar teksta korpusa

filologija

binarnost

svojstvo dviju riječi da svojim sadržajima u jednakim dijelovima u potpunosti iscrpljuju referencijalno polje

filologija

biolekt

idiom kojim se služi neka dobna skupina kao dio određene jezične zajednice

filologija

bionim

ime živoga organizma ili organizma koji čovjek smatra živim

filologija

bjelina

pravopisni znak koji se ostvaruje kao grafijski prazno mjesto

filologija

bliskoznačnica

riječ koji ima različit izraz, a sličan sadržaj kao i koja druga riječ

filologija