struna tražilica

image shadow

adrijatizam

skupina glasovnih promjena koje dijele govori uz obalu

filologija

adstrat

jezik koji utječe na drugi jezik s kojim je u neposrednome dodiru

filologija

afazija

gubljenje jezične i govorne sposobnosti uvjetovano ozljedom mozga

filologija

afiks

tvorbena jedinica koja dolazi ispred ili iza tvorbene osnove ili se u nju umeće

filologija

afiksoid

tvorbena jedinica koja ima leksičko značenje i nalazi se ispred ili iza tvorbene osnove

filologija

afroamerički engleski

varijetet engleskoga jezika koji upotrebljavaju mnogi govornici afričkoga ili karipskoga podrijetla

filologija

agens

semantička uloga kojom se označuju ljudski entiteti u izvornoj domeni lanca radnje obilježena voljom i namjerom pri provođenju neke radnje

filologija

ahavci

pogrdan naziv za predstavnike zagrebačke filološke škole koji su zagovarali -ah u imeničkome genitivu množine

filologija

ajmarski jezik

jezik kojim govori narod Aymara u Južnoj Americi na području Perua, Bolivije i sjevernoga Čilea, a poznat je po neuobičajenoj, statičnoj konceptualizaciji vremena u kojoj se prošlost konceptualizira ispred ega, a budućnost iza ega

filologija

akcentologija

područje fonologije koje proučava prozodijske pojave

filologija