struna tražilica

image shadow

afiks

tvorbena jedinica koja dolazi ispred ili iza tvorbene osnove ili se u nju umeće

filologija

afroamerički engleski

varijetet engleskoga jezika koji upotrebljavaju mnogi govornici afričkoga ili karipskoga podrijetla

filologija

agens

semantička uloga kojom se označuju ljudski entiteti u izvornoj domeni lanca radnje obilježena voljom i namjerom pri provođenju neke radnje

filologija

ahavci

pogrdan naziv za predstavnike zagrebačke filološke škole koji su zagovarali -ah u imeničkome genitivu množine

filologija

ajmarski jezik

jezik iz porodice ajmarskih jezika kojim govori narod Aymara u Južnoj Americi na području Perua, Bolivije i sjevernoga Čilea, a poznat je po neuobičajenoj, statičnoj konceptualizaciji vremena u kojoj se prošlost konceptualizira ispred ega, a budućnost iza ega

filologija

akrolekt

varijetet kreolskoga jezika koji se dekreolizacijom najviše približio izvornomu jeziku

filologija

aktant

bića ili stvari koji sudjeluju u procesu

filologija

aktiv

glagolsko stanje kojim se izriče radnja koju vrši subjekt

filologija

aktivna dvojezičnost

dvojezičnost koja uključuje govorenje i pisanje na drugome jeziku

filologija

aktivna zona

konceptualno istaknuti vidovi nekoga entiteta u okviru neke domene

filologija