struna tražilica

image shadow

antroponimija

cjelokupnost antroponima u određenome području, jeziku i razdoblju

filologija

bezvučan

pri čijemu izgovoru glasnice ne titraju

filologija

bezvučni suglasnik

suglasnik pri čijemu izgovoru glasnice ne titraju

filologija

bjelina

pravopisni znak koji se ostvaruje kao grafijski prazno mjesto

filologija

ciljna domena

domena koja se konceptualizira s pomoću metaforičkoga preslikavanja iz izvorne domene

filologija

ciljni jezik

jezik na kojemu se u dvojezičnome i višejezičnome rječniku donose istovrijednice natuknice

filologija

čestica

nepromjenjiva riječ koja služi za oblikovanje ili preoblikovanje rečeničnoga sadržaja

filologija

čestoća

broj pojavljivanja riječi ili izraza, primjerice u korpusu

filologija

član

prijedlog uz prezime koji označuje podrijetlo

filologija

deduplikacija

izbacivanje iz korpusa primjera koji se ponavljaju

filologija