struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

zajedničko upravljanje

zajednički posao u kojemu strane koje imaju zajedničku kontrolu nad poslom imaju prava na imovinu i obveze na temelju financijskih obveza iz predmetnoga posla

ekonomija

zajmovi i potraživanja

financijska imovina s fiksnim ili odredivim plaćanjima koja nije kotirana na aktivnome tržištu

ekonomija

zaključak poslovnih knjiga

obračun poslovanja koji se provodi na kraju obračunskoga razdoblja

ekonomija

zaključna bilanca

bilanca koja se sastavlja na kraju svakoga obračunskog razdoblja

ekonomija

zaključni saldo

saldo koji se utvrđuje pri zaključivanju konta kao razlika dugovnoga prometa i potražnoga prometa evidentiranoga na kontu tijekom razdoblja

ekonomija

zaključni tečaj

tečaj spot na kraju izvještajnoga razdoblja

ekonomija

zakon o računovodstvu

dio normativnoga okvira računovodstva koji uređuje temeljna računovodstvena pitanja

ekonomija

zakonska obveza

obveza koja proizlazi iz ugovora, zakona ili drugih pravnih propisa

ekonomija

zakonska revizija

revizija godišnjih financijskih izvještaja koja se prema Zakonu o reviziji zahtijeva na temelju prava Europske unije, propisa Republike Hrvatske ili se dobrovoljno obavlja na zahtjev malih poduzetnika u skladu s relevantnim propisima

ekonomija

zakonske rezerve

rezerve iz dobiti koje se obvezno izdvajaju prema odredbi nadležnoga zakonskog propisa

ekonomija