struna tražilica

image shadow

test internoga revizora

postupak kojim interni revizor potvrđuje ili ne potvrđuje svoje inicijalno mišljenje o sustavu internih kontrola

ekonomija

test kontrola

revizijski postupak oblikovan radi procjenjivanja učinkovitosti djelovanja kontrola u sprečavavanju ili otkrivanju i ispravljanju značajnih pogrešnih prikazivanja na razini tvrdnje

ekonomija

test podudarnosti

test internoga revizora koji se provodi radi utvrđivanja primjene ugrađenih kontrolnih postupaka i procedura u području koje se ispituje

ekonomija

test upoznavanja

test internoga revizora koji se provodi u preliminarnoj fazi upoznavanja poslovanja poduzeća i najčešće tehnikom intervjua

ekonomija

testiranje jedinice koja stvara novac na umanjenje

utvrđivanje je li nadoknadiva vrijednost jedinice koja stvara novac manja od njezine knjigovodstvene vrijednosti

ekonomija

testiranje na umanjenje imovine

utvrđivanje je li nadoknadiva vrijednost imovine manja od njezine knjigovodstvene vrijednosti

ekonomija

testiranje unaprijed

revizijski postupak koji uključuje testiranje od izvornoga dokumenta prema poslovnim evidencijama i izvješćima

ekonomija

testiranje unatrag

revizijski postupak prema kojemu se testiranje obavlja od izvješća i evidentirane poslovne promjene u evidencijama prema izvornoj dokumentaciji

ekonomija

testovi detalja

dokazni postupci koji se odnose na detaljno ispitivanje klasa transakcija, stanja računa ili objava, obično uz primjenu revizijskoga uzorka

ekonomija

tihe pričuve

dobitci koji nastaju podcjenjivanjem imovine i precjenjivanjem obveza

ekonomija