struna tražilica

image shadow

računovodstvena politika

posebno načelo, osnova, sporazum, pravilo i praksa koje primjenjuje poduzeće pri izradi i prezentiranju financijskih izvještaja

ekonomija

računovodstvena procjena

procjena koja se odnosi na tehniku vrednovanja koja se primjenjuje za utvrđivanje novčanoga iznosa koji će odgovarati vrijednosti pojedine stavke

ekonomija

računovodstvene politike

načela, osnove, sporazumi, pravila i praksa koje je odabrala uprava poduzeća, a koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja

ekonomija

računovodstveni događaj

poslovni događaj povezan s računovodstvenim procesom koji će se evidentirati u okviru računovodstvenoga informacijskog sustava

ekonomija

računovodstveni gubitak

gubitak utvrđen kao razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda

ekonomija

računovodstveni informacijski sustav

specijalizirani informacijski sustav za prikupljanje i obradu podataka te generiranje računovodstvenih informacija vezanih ponajprije uz financijske transakcije

ekonomija

računovodstveni izvještaji

izvještaji koji su rezultat izvještavanja računovodstvenoga informacijskog sustava

ekonomija

računovodstveni poslovi

poslovi koje obavlja računovođa, a koji obuhvaćaju prikupljanje i obradu podataka na temelju knjigovodstvenih isprava, pripremu i vođenje poslovnih knjiga, pripremu i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, prikupljanje i obradu podataka u vezi s pripremom i sastavljanjem godišnjeg izvješća te financijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe

ekonomija

računovodstveni proces

proces koji se sastoji od prikupljanja podataka o nastalim poslovnim događajima, obrade podataka i sastavljanja računovodstvenih izvještaja

ekonomija

računovodstveni standardi

standardi koji prikazuju detaljniju razradu računovodstvenih načela u pogledu metoda obuhvata, računovodstvenoga procesiranja i prezentiranja informacija

ekonomija