struna tražilica

image shadow

plaćanje najma

najmoprimčevo plaćanje najmodavcu u vezi s pravom upotrebe odnosne imovine tijekom razdoblja najma

ekonomija

plaćeni troškovi budućega razdoblja

aktivno vremensko razgraničenje koje uključuje troškove plaćene u određenom obračunskom razdoblju za koje još nisu ostvareni uvjeti priznavanja troškova

ekonomija

plan

izvještaj u kojemu se ciljevi kvantificiraju u naturalnome i financijskome izrazu

ekonomija

plan funkcije interne revizije

dokument koji sadržava popis preporučenih revizijskih angažmana, obrazloženje za odabir svakoga pojedinog angažmana, ciljeve i opseg svakoga predloženog angažmana te popis inicijativa ili projekata koji su rezultat strategije interne revizije, ali ne mogu biti izravno vezani uz revizijski angažman

ekonomija

plan konačnih zaliha gotovih proizvoda

dio poslovnoga plana koji ovisi o planiranim konačnim zalihama gotovih proizvoda i planiranome trošku po jedinici gotovoga proizvoda

ekonomija

plan nabave direktnoga materijala

dio operativnoga plana koji ovisi o planu proizvodnje gotovih proizvoda, planiranim konačnim zalihama direktnoga materijala i početnim zalihama direktnoga materijala

ekonomija

plan općih troškova proizvodnje

dio operativnoga plana koji ovisi o različitim razinama proizvodnje

ekonomija

plan pojedinačne revizije

plan funkcije interne revizije koji sadržava ciljeve i opseg angažmana, sažetak osnovnih revizijskih postupaka potrebnih za njihovo provođenje, vremenski raspored obavljanja pojedinih aktivnosti te raspodjelu resursa za angažman

ekonomija

plan prodaje

dio operativnoga plana koji ovisi o planiranoj prodajnoj količini gotovih proizvoda i planiranoj prodajnoj cijeni gotovih proizvoda te koji služi za planiranje ukupnih prihoda poduzeća u obračunskome razdoblju

ekonomija

plan proizvodnje

dio operativnoga plana koji ovisi o planu prodaje gotovih proizvoda, planiranim konačnim zalihama gotovih proizvoda i početnim zalihama gotovih proizvoda

ekonomija