struna tražilica

image shadow

obveza iz osiguranja

neto ugovorna obveza osiguravatelja na temelju ugovora o osiguranju

ekonomija

obveza na činidbu iz ugovora

obećanje u ugovoru s kupcem koje se odnosi na prijenos kupcu različite robe ili usluga koje su u znatnoj mjeri iste i imaju isti obrazac prijenosa kupcu

ekonomija

obveza povrata

obveza koja se odnosi na iznos naknade koji je primljen ili se potražuje, a na koji poduzeće ne očekuje da će imati pravo

ekonomija

obveza prema dobavljačima

obveza po osnovi dužničko-vjerovničkoga odnosa sklopljenoga pri kupnji proizvoda, roba, usluga ili drugoga oblika materijalne ili nematerijalne imovine

obveza prema zaposlenima

obveza koja se odnosi na neto plaće i druge naknade zaposlenima

obveza za kredit

obveza prema financijskoj instituciji po osnovi primljenoga kredita

obveza za poreze

obveza po osnovi obračunatoga poreza na dobit, poreza na dohodak, razlike poreza na dodanu vrijednost za uplatu i ostalih vrsta poreza koji čine prihod državnoga proračuna ili jedinica lokalne ili regionalne samouprave

obveza za predujmove

obveza koja proizlazi iz uplata koje je poduzeće primilo prije nego što je isporučilo proizvode, robu, usluge ili drugu materijalnu ili nematerijalnu imovinu

obveza za udio u rezultatu poslovanja

obveza prema društvima povezanim sudjelujućim interesom ili ostalim povezanim poduzetnicima koja nastaje odlukom o isplati udjela iz zadržane dobiti, dobiti nakon oporezivanja ili rezervi koje se mogu upotrijebiti za isplate vlasnicima kapitala

ekonomija

obveza za zajmove

obveza koja nastaje primanjem novčanih sredstava ili drugih zamjenjivih stvari od povezanih i nepovezanih poduzetnika i osoba