struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

načelo odvojenoga mjerenja pozicija

općeprihvaćeno računovodstveno načelo prema kojemu se pozicije imovine, obveza i kapitala mjere odvojeno

ekonomija

načelo opreznosti

općeprihvaćeno računovodstveno načelo koje zahtijeva da se prihodi priznaju samo onda kad su nastali i kad su sigurni, a rashodi i kad su mogući

ekonomija

načelo potpunosti

općeprihvaćeno računovodstveno načelo koje zahtijeva da financijski izvještaji sadržavaju sve relevantne informacije potrebne za ocjenu kvalitete poslovanja poduzeća

ekonomija

načelo prijeboja

općeprihvaćeno računovodstveno načelo prema kojemu se imovina, obveze, prihodi i rashodi ne trebaju prebijati, osim ako se prijeboj zahtijeva ili ga dopuštaju standardi financijskoga izvještavanja

ekonomija

načelo profesionalne etike

revizijsko načelo koje podrazumijeva da se revizor u svojemu radu mora pridržavati određenih pravila ponašanja kako bi se zaštitila revizija kao profesija od pojedinih revizora koji bi svojim neprimjerenim postupcima mogli narušiti dignitet struke

ekonomija

načelo stručnosti i kompetentnosti

revizijsko načelo koje zahtijeva da revizor, osim određenih etičkih i moralnih normi, mora imati i određeno stručno obrazovanje i znanja koja mu omogućavaju da kvalitetno obavlja poslove revizije

ekonomija

načelo sučeljavanja prihoda i rashoda

računovodstveno načelo koje zahtijeva da se u obračunskome razdoblju sučele prihodi i rashodi koji su međusobno uvjetovani

ekonomija

načelo suština važnija od forme

općeprihvaćeno računovodstveno načelo koje zahtijeva da je prezentirani ekonomski sadržaj poslovnoga događaja važniji od isključivoga sagledavanja samo pravne forme toga događaja

ekonomija

načelo troška nabave

općeprihvaćeno računovodstveno načelo koje zahtijeva da se imovina pri nabavi evidentira po trošku nabave

ekonomija

načelo usporedivosti

općeprihvaćeno računovodstveno načelo prema kojemu treba objaviti usporedne informacije za prethodno razdoblje za sve pozicije i iznose u financijskim izvještajima kako bi korisnici financijskih izvještaja mogli usporediti financijske izvještaje za više razdoblja, kao i financijske izvještaje drugih poduzeća

ekonomija