struna tražilica

image shadow

kapital

vlastiti izvor financiranja imovine poduzeća koji čini ostatak imovine nakon podmirivanja obveza

ekonomija

kapitalizacija troškova posudbe

uključivanje troškova posudbe u knjigovodstvenu vrijednost imovine

ekonomija

kapitalne rezerve

rezerve koje nastaju tijekom prodaje dionica po cijeni koja je viša od njihove nominalne vrijednosti

ekonomija

kapitalni proračun

dio financijskoga plana u kojemu se prikazuju dugoročne planske odluke o investicijskim projektima

ekonomija

kategorije aktivnosti u izvještaju o novčanim tokovima

poslovne, investicijske i financijske aktivnosti

ekonomija

ključna kontrola

kontrola oblikovana radi smanjenja izloženosti značajnim rizicima koji ugrožavaju ostvarivanje glavnih poslovnih ciljeva poduzeća

ekonomija

ključna revizijska pitanja

revizijska pitanja koja su po revizorovoj profesionalnoj prosudbi od najveće važnosti u reviziji financijskih izvještaja tekućega razdoblja

ekonomija

ključno rukovodstvo

osobe koje su ovlaštene i odgovorne za neposredno ili posredno planiranje, usmjeravanje i nadgledanje djelatnosti poduzeća

ekonomija

knjiga blagajne

pomoćna poslovna knjiga u koju se svakodnevno upisuju primitci i izdatci novca iz blagajne

ekonomija

knjiga inventara

pomoćna poslovna knjiga u koju se bilježe promjene vezane uz dugotrajnu materijalnu imovinu

ekonomija