struna tražilica

image shadow

građevinski objekti

dugotrajna materijalna imovina koja je izgrađena, kupljena ili unajmljena za potrebe obavljanja djelatnosti poduzeća

ekonomija

granična kamatna stopa zaduživanja najmoprimca

kamatna stopa koju bi najmoprimac u sličnome roku i na temelju sličnoga jamstva morao plaćati za posudbu sredstava nužnih za stjecanje imovine čija je vrijednost slična vrijednosti imovine s pravom upotrebe u sličnome gospodarskom okruženju

ekonomija

greška iz prethodnoga razdoblja

izostavljanje iz financijskih izvještaja poduzeća ili pogrešan navod u financijskim izvještajima poduzeća za prethodno razdoblje ili više njih nastao neupotrebom ili pogrešnom upotrebom pouzdanih informacija

ekonomija

grupa

povezana poduzeća koja obuhvaćaju maticu i njezina ovisna društva

ekonomija

gubitak

negativan rezultat poslovanja

ekonomija

gubitak od naknadnoga vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju

gubitak koji se iskazuje zbog smanjenja vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju

ekonomija

gubitak od učinkovite zaštite novčanih tokova

gubitak na temelju instrumenta zaštite od rizika koji je određen kao učinkovita zaštita

ekonomija

gubitak od umanjenja

iznos za koji knjigovodstvena vrijednost imovine ili jedinice koja stvara novac premašuje njezinu nadoknadivu vrijednost

ekonomija

gubitak od umanjenja za jedinicu koja stvara novac

gubitak od umanjenja za koji nadoknadiva vrijednost jedinice koja stvara novac premašuje njezinu knjigovodstvenu vrijednost

ekonomija