struna tražilica

image shadow

bilješke internoga revizora

metoda i tehnika interne revizije koja uključuje dokumentiranje određenih činjenica koje se odnose na funkcioniranje sustava

ekonomija

bilješke uz financijske izvještaje

temeljni financijski izvještaj koji dodatno pojašnjava strukturu, vrijednost i obilježja najvažnijih pozicija u ostalim temeljnim financijskim izvještajima

ekonomija

biološka imovina

imovina koja obuhvaća žive životinje ili biljke

ekonomija

biološka preobrazba

preobrazba biološke imovine koja uključuje njezin rast, propadanje, proizvodnju i razmnožavanje

ekonomija

blagajnički maksimum

najviši iznos gotovine koja se na kraju radnoga dana može zadržati u blagajni

ekonomija

blagajnička isplatnica

knjigovodstvena isprava blagajničkoga poslovanja koju izdaje blagajnik kao potvrdu za svaku pojedinačnu isplatu novca iz blagajne

ekonomija

blagajnička uplatnica

knjigovodstvena isprava blagajničkoga poslovanja koju izdaje blagajnik kao potvrdu za svaku pojedinačnu uplatu novca u blagajnu

ekonomija

blagajnički izvještaj

knjigovodstvena isprava blagajničkoga poslovanja koja prikazuje rekapitulaciju prometa blagajne na određeni datum

ekonomija

blagajničko poslovanje

poslovanje koje se sastoji od primanja uplata i obavljanja isplata u novcu

ekonomija

bruto bilanca

bilanca koja prikazuje stanje i promet na svim kontima glavne knjige

ekonomija