struna tražilica

image shadow

zaštita knjižnične građe

skup mjera kojima je cilj onemogućiti štetno djelovanje i time povećati trajnost knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

zatvoreni pristup

pristup knjižničnoj građi i uslugama ograničen općim ili posebnim pravilima

informacijske i komunikacijske znanosti

zatvoreno spremište

spremište koje je dostupno isključivo knjižničnomu osoblju

informacijske i komunikacijske znanosti

zatvorska knjižnica

knjižnica u sastavu kaznene ustanove namijenjena zatvorenicima i osoblju te ustanove

informacijske i komunikacijske znanosti

zavičajna zbirka

knjižnična zbirka u kojoj je okupljena građa koja se po svome nastanku i/ili sadržaju odnosi na određenu zemljopisnu, političku, etničku, povijesnu, kulturnu i ekonomsku sredinu

informacijske i komunikacijske znanosti

zbirka sa slobodnim pristupom

zbirka knjižnične građe izravno dostupna korisnicima

informacijske i komunikacijske znanosti

zelena usluga

knjižnična usluga koja pridonosi razvoju i promicanju zelene pismenosti

informacijske i komunikacijske znanosti

zelena zbirka

knjižnična zbirka koja sadržava građu ekološke tematike

informacijske i komunikacijske znanosti

zeleni nakladnik

nakladnik tradicionalnoga časopisa koji dopušta otvoreni pristup predotisku i postotisku

informacijske i komunikacijske znanosti

zeleno poslovanje

knjižnično poslovanje usmjereno prema maksimalnoj iskoristivosti resursa kako bi se minimalizirao štetan utjecaj na okoliš

informacijske i komunikacijske znanosti