struna tražilica

image shadow

zajednički pseudonim

pseudonim kojim se u svome djelu zajednički koriste dva ili više autora

informacijske i komunikacijske znanosti

zajedničko korištenje izvora

dogovor određene skupine knjižnica da dijele korištenje građe, podatke, opremu, osoblje i ostalo kako bi se smanjio trošak izgradnje zbirke

informacijske i komunikacijske znanosti

zakasnina

novčana naknada koju knjižnici plaća korisnik koji nije pravodobno vratio posuđenu građu

informacijske i komunikacijske znanosti

zalihosno označivanje

označivanje iste informacije u nekoj jedinici građe s više naziva čije se značenje ne može jasno razlikovati

informacijske i komunikacijske znanosti

zalihost

pohranjivanje elektroničkih podataka na različitim mjestima kako bi se spriječio njihov gubitak

informacijske i komunikacijske znanosti

zalist

spojni list koji se nalazi iza knjižnoga bloka

informacijske i komunikacijske znanosti

zamjena

način nabave knjižnične građe kojim knjižnica s drugom knjižnicom ili nekom ustanovom ili organizacijom s kojom ima ugovor zamjenjuje jedinice građe

informacijske i komunikacijske znanosti

zamjenski poslužitelj

mrežno računalo koje obavlja zadatke adresirane drugomu računalu

informacijske i komunikacijske znanosti

zamjenski znak

znak koji pri pretraživanju zamjenjuje najmanje jedan znak

informacijske i komunikacijske znanosti

zamrznuto računalo

stanje računalnoga sustava u kojemu je prekinuto obavljanje zadanoga zadatka ili obradbe, najčešće zbog logičke pogreške, lošega upravljanja memorijom i sl.

informacijske i komunikacijske znanosti