struna tražilica

image shadow

višejezični rječnik

rječnik koji sadržava popis riječi određenoga jezika sa značenjskim istovrijednicama na više jezika

informacijske i komunikacijske znanosti

višejezični tezaurus

tezaurus s nazivima za označivanje i njihovim istovrijednicama na nekoliko jezika

informacijske i komunikacijske znanosti

višerazinski opis

kataložni opis koji se temelji na podjeli bibliografskih elemenata na dvije razine ili više njih

informacijske i komunikacijske znanosti

vizualna građa

jedinica građe čiji se sadržaj prenosi slikama

informacijske i komunikacijske znanosti

Vjesnik bibliotekara Hrvatske

stručni časopis Hrvatskoga knjižničarskog društva koji neprekidno izlazi od 1950. godine

informacijske i komunikacijske znanosti

vlasnik podataka

osoba ili organizacija koja je ovlaštena za bilježenje i korištenje podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

vlastita naklada

izdanje publikacije koje je financirao autor, prevoditelj ili koji drugi suradnik

informacijske i komunikacijske znanosti

vodeni znak

zaštitni znak proizvođača papira utisnut u list papira tijekom proizvodnje

informacijske i komunikacijske znanosti

vodič

priručnik s korisnim informacijama za putnike i turiste

informacijske i komunikacijske znanosti

vodič za korisnike

oznaka, natpis, putokaz, pisani vodič ili letak, orijentacijska karta ili plan koji korisnicima olakšava kretanje i orijentaciju u prostorima knjižnice

informacijske i komunikacijske znanosti