struna tražilica

image shadow

sastavljeni naziv

naziv koji se može morfološki razložiti u zasebne sastavnice

informacijske i komunikacijske znanosti

sastavnica

dio publikacije za čiju je identifikaciju i pronalaženje potrebno znati podatke o publikaciji u kojoj se nalazi

informacijske i komunikacijske znanosti

sažetak

kratak sadržaj usmenoga izlaganja ili pisanoga rada

informacijske i komunikacijske znanosti

scenarij

tekst u kojemu se detaljno opisuju sadržaj i prizori filma ili televizijskoga programa

informacijske i komunikacijske znanosti

sekundarna bibliografija

bibliografija u kojoj je građa popisana na temelju podataka preuzetih iz drugih bibliografija ili vrela

informacijske i komunikacijske znanosti

semantička mreža

treća mrežna generacija, usmjerena prema značenjskom povezivanju podataka u svrhu lakšega pronalaska relevantnih informacija

informacijske i komunikacijske znanosti

shrink-wrap licencija

licencija kojom se ugovorna obveza preuzima trganjem omota i o kojoj se ne pregovara

informacijske i komunikacijske znanosti

sigla

kratica koja označuje knjižnicu u katalogu ili bibliografiji

informacijske i komunikacijske znanosti

signatura

oznaka smještaja jedinice građe u knjižnici

informacijske i komunikacijske znanosti

signirati

dodijeliti knjižničnu signaturu jedinici knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti