struna tražilica

image shadow

samostalna knjižnica

knjižnica koja ima status ustanove

informacijske i komunikacijske znanosti

samostalni učenik

osoba koja uči bez sustavnih uputa druge osobe ili institucije

informacijske i komunikacijske znanosti

samostanska knjižnica

zbirka knjiga i rukopisa u prostoru samostana namijenjena redovnicima i njihovim gostima

informacijske i komunikacijske znanosti

samozaduživanje

zaduživanje koje obavlja sam korisnik registrirajući svoju posudbu na za to predviđenome uređaju

informacijske i komunikacijske znanosti

sastavljeni naziv

naziv koji se može morfološki razložiti u zasebne sastavnice

informacijske i komunikacijske znanosti

sastavnica

dio publikacije za čiju je identifikaciju i pronalaženje potrebno znati podatke o publikaciji u kojoj se nalazi

informacijske i komunikacijske znanosti

sažetak

kratak sadržaj usmenoga izlaganja ili pisanoga rada

informacijske i komunikacijske znanosti

Sažetak UDK

mrežno dostupna višejezična baza od oko 2.600 oznaka UDK odabranih iz baze UDC Master Reference File

informacijske i komunikacijske znanosti

scenarij

tekst u kojemu se detaljno opisuju sadržaj i prizori filma ili televizijskoga programa

informacijske i komunikacijske znanosti

scientometrija

disciplina koja se bavi mjerenjem i analizom znanstvene literature kako bi okarakterizirala znanost i znanstvena istraživanja

informacijske i komunikacijske znanosti