struna tražilica

image shadow

rad prištampan u obrnutome smjeru

prištampani rad tiskan u smjeru obrnutome od smjera u kojemu je tiskan prvi ili glavni rad

informacijske i komunikacijske znanosti

radiofrekvencijska identifikacija

tehnički sustav koji omogućuje beskontaktnu identifikaciju jedinice građe i njezino brzo pronalaženje

radni naslov

naslov koji je dostavio autor u vrijeme kada je rukopis predan nakladniku, kojim se koristilo tijekom uredničkoga procesa, ali koji je ponekad neznatno promijenjen ili potpuno izmijenjen prije završnoga tiskanja kako bi točnije odrazio sadržaj ili djelo učinio boljim

informacijske i komunikacijske znanosti

radno vrijeme

vrijeme otvorenosti knjižnice u kojemu su korisnicima dostupne knjižnične usluge

informacijske i komunikacijske znanosti

rana pismenost

razvoj vještina koje će djeci pomoći da postanu uspješni čitatelji

informacijske i komunikacijske znanosti

raniji stvarni naslov

stvarni naslov jedinice serijske građe koja je kasnije nastavila izlaziti pod drugim stvarnim naslovom

informacijske i komunikacijske znanosti

raskuživanje

izlaganje jedinice građe plinu ili pari, obično u vakuumskoj ili hermetički zatvorenoj komori, radi dezinsekcije ili dezinfekcije

informacijske i komunikacijske znanosti

raspoloživost

mjera mogućnosti knjižnice da može dati na raspolaganje građu, opremu i informacijske usluge u vrijeme kad to korisnik zatraži

informacijske i komunikacijske znanosti

raspoloživost primjerka za posudbu

mogućnost i uvjeti posudbe i korištenja namijenjenih određenim kategorijama korisnika

informacijske i komunikacijske znanosti

rasprodano izdanje

knjiga koja se više ne može nabaviti u redovitoj prodaji, a novo izdanje nije predviđeno u bliskoj budućnosti

informacijske i komunikacijske znanosti