struna tražilica

image shadow

ogranak

narodna knjižnica koju otvara središnja narodna knjižnica kao svoju prostorno odvojenu ispostavu na nekome području

informacijske i komunikacijske znanosti

okomito ulaganje

ulaganje knjiga ili druge knjižnične građe na policu u uspravnome položaju

informacijske i komunikacijske znanosti

omotni naslov

naslov na omotu jedinice građe

informacijske i komunikacijske znanosti

opća bibliografija

bibliografija koja uključuje svu građu bez obzira na sadržaj, vrstu, mjesto i vrijeme nastanka

informacijske i komunikacijske znanosti

opća enciklopedija

enciklopedija u kojoj su okupljene činjenice i spoznaje o svim područjima ljudskoga znanja

informacijske i komunikacijske znanosti

opći leksikon

leksikon koji donosi pregled općega znanja

informacijske i komunikacijske znanosti

opisna bibliografija

bibliografija u kojoj se građa podrobnije opisuje

informacijske i komunikacijske znanosti

opistografski

koji je ispisan ili tiskan s obiju strana lista

informacijske i komunikacijske znanosti

opraštanje zakasnine

povremena akcija kojom se knjižnica odriče zakasnine u zamjenu za povrat posuđenih knjiga

informacijske i komunikacijske znanosti

opseg

broj jedinica i/ili podjedinica koje čine jedinicu građe

informacijske i komunikacijske znanosti