struna tražilica

image shadow

odobrenje

suglasnost koju nositelj autorskih prava obično daje u pisanome obliku za korištenje dijelova teksta i/ili reprodukciju ilustracija iz djela zaštićenoga zakonom o autorskome pravu korištenoga u većoj mjeri nego što je omogućeno zakonskim ograničenjima i iznimkama

informacijske i komunikacijske znanosti

održavanje zbirke

skup postupaka čijom se primjenom omogućuje korištenje knjižnične zbirke

informacijske i komunikacijske znanosti

odvlaživanje

smanjivanje relativne vlažnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

ogranak

narodna knjižnica koju otvara središnja narodna knjižnica kao svoju prostorno odvojenu ispostavu na nekome području

informacijske i komunikacijske znanosti

okomito ulaganje

ulaganje knjiga ili druge knjižnične građe na policu u uspravnome položaju

informacijske i komunikacijske znanosti

omotni naslov

naslov na omotu jedinice građe

informacijske i komunikacijske znanosti

Online Computer Library Center

bibliografska organizacija u SAD-u koja pomaže knjižnicama u izradi i održavanju kataloga, međuknjižničnoj posudbi, pristupu mrežnim bazama podataka i sličnim knjižničarskim poslovima

informacijske i komunikacijske znanosti

opća bibliografija

bibliografija koja uključuje svu građu bez obzira na sadržaj, vrstu, mjesto i vrijeme nastanka

informacijske i komunikacijske znanosti

opća enciklopedija

enciklopedija u kojoj su okupljene činjenice i spoznaje o svim područjima ljudskoga znanja

informacijske i komunikacijske znanosti

opća uputnica

uputnica koja od jedne odrednice upućuje na drugu ili od jednoga stvarnog naslova na drugi

informacijske i komunikacijske znanosti