struna tražilica

image shadow

odbačeni naziv

naziv koji je ocijenjen kao nepoželjan prema mjerilu za ocjenjivanje prihvatljivosti naziva

informacijske i komunikacijske znanosti

odgovorni urednik

urednik koji u uredničkim poslovima zastupa nakladnika u pravnome smislu

informacijske i komunikacijske znanosti

odjel za mladež

prikladno opremljen dio narodne knjižnice namijenjen pružanju usluga mladeži

informacijske i komunikacijske znanosti

odjelitelj polja

kontrolna oznaka koja se upotrebljava na kraju svakoga promjenjivog polja kako bi ga odijelila od sljedećega

informacijske i komunikacijske znanosti

odobrenje

suglasnost koju nositelj autorskih prava obično daje u pisanome obliku za korištenje dijelova teksta i/ili reprodukciju ilustracija iz djela zaštićenoga zakonom o autorskome pravu korištenoga u većoj mjeri nego što je omogućeno zakonskim ograničenjima i iznimkama

informacijske i komunikacijske znanosti

održavanje zbirke

skup postupaka čijom se primjenom omogućuje korištenje knjižnične zbirke

informacijske i komunikacijske znanosti

odvlaživanje

smanjivanje relativne vlažnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

ogranak

narodna knjižnica koju otvara središnja narodna knjižnica kao svoju prostorno odvojenu ispostavu na nekome području

informacijske i komunikacijske znanosti

okomito ulaganje

ulaganje knjiga ili druge knjižnične građe na policu u uspravnome položaju

informacijske i komunikacijske znanosti

omeđena građa

jedinica građe koja je potpuna u jednome dijelu ili se namjerava upotpuniti u konačnome broju dijelova

informacijske i komunikacijske znanosti