struna tražilica

image shadow

načelo najmanjega napora

odabir informacija koje su najdostupnije informacijskim korisnicima usprkost svjesnosti o njihovoj slabijoj ili upitnoj kvaliteti

informacijske i komunikacijske znanosti

načelo podjele u stručne skupine

kriterij korišten za podjelu u stručne skupine

informacijske i komunikacijske znanosti

nadnaslov

podnaslov iznad glavnog stvarnog naslova koji se nalazi u propisanome izvoru podataka za skupinu stvarnih naslova i podataka o odgovornosti

informacijske i komunikacijske znanosti

nadređeni stvarni naslov

stvarni naslov jedinice građe koja sadržava dva pojedinačna djela ili više njih, a odnosi se na jedinicu građe kao cjelinu

informacijske i komunikacijske znanosti

nadzirani rječnik

propisani popis riječi ili izraza za označivanje

informacijske i komunikacijske znanosti

najviši naziv

preporučeni naziv koji predstavlja pojam za koji u tezaurusu ne postoji širi pojam

informacijske i komunikacijske znanosti

naklada

ukupan broj otisnutih primjeraka pojedinoga izdanja

informacijske i komunikacijske znanosti

nakladna knjižara

knjižarsko poduzeće koje se bavi izdavanjem knjiga i prodajom knjiga na veliko

informacijske i komunikacijske znanosti

nakladnički proizvod

proizvod koji je rezultat rada nekoga nakladnika ili nakladničkoga poduzeća

informacijske i komunikacijske znanosti

nakladnički ugovor

ugovor kojim autor ili nositelj autorskoga prava ovlašćuje nakladnika da autorsko djelo umnoži u određenome broju primjeraka i da se pobrine za raspačavanje

informacijske i komunikacijske znanosti