struna tražilica

image shadow

martirologij

priručnik s imenima mučenika i drugih svetaca te njihovim biografijama po danima njihova slavlja

informacijske i komunikacijske znanosti

masovna konzervacija

istovremena obradba većega broja jedinica građe automatiziranim konzervacijskim tehnikama

informacijske i komunikacijske znanosti

materijalni opis

dio kataložnoga opisa koji sadržava podatke o vrsti građe i/ili opsegu jedinice, ilustracijama i dimenzijama jedinice knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

matična knjižnica

knjižnica kojoj je povjereno obavljanje matične djelatnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

matični katalog

abecedni katalog cijeloga knjižničnog fonda, najčešće pisan rukom na listićima većega formata i dostupan samo knjižničnomu osoblju

informacijske i komunikacijske znanosti

matrični pisač

pisač s iglicama raspoređenima u pravokutnu matricu od kojih svaka ostavlja točku na željenome mjestu

informacijske i komunikacijske znanosti

medicinska knjižnica

specijalna knjižnica koja zadovoljava informacijske potrebe studenata, liječnika i istraživača u jednoj ili više biomedicinskih znanosti kao što su medicina, stomatologija, sestrinstvo, farmakologija i farmaceutika

informacijske i komunikacijske znanosti

medijateka

zbirka audiovizualne i elektroničke građe u knjižnicama

informacijske i komunikacijske znanosti

medijska pismenost

sposobnost pronalaženja, analiziranja, vrednovanja i stvaranja medijskih poruka uz kritičko razumijevanje naravi masovnih medija, tehnika kojima se koriste njihovi stvaratelji i njihova utjecaja na pojedince i društvo

informacijske i komunikacijske znanosti

medijski proširena e-knjiga

elektronička knjiga obogaćena medijskim i interaktivnim sadržajem

informacijske i komunikacijske znanosti