struna tražilica

image shadow

kaseta

trajno zatvorena prenosiva kutija s filmskom ili magnetskom vrpcom koja je namijenjena bilježenju teksta, slika, zvučnih zapisa, filmova ili videa

informacijske i komunikacijske znanosti

kaširanje

konzervacijski postupak dodavanja pojačavajućega sloja na poleđinu jedinice građe uz uvjet da ostane što je više moguće u izvornome stanju

informacijske i komunikacijske znanosti

katalog

uređeni popis jednica građe

informacijske i komunikacijske znanosti

katalog knjiga na prodaju

knjižarski popis publikacija objavljenih na bilo kojemu mediju koje su trenutačno dostupne na tržištu neke zemlje, regije ili na međunarodnoj razini

informacijske i komunikacijske znanosti

katalog na listićima

katalog u kojemu su kataložne jedinice ispisane na listićima veličine 12,5 x 7,5 cm i uložene u ladice posebno dizajnirana ormarića

informacijske i komunikacijske znanosti

katalog rasprodanih knjiga

knjižarski popis publikacija koje više nisu dostupne putem knjižarske mreže

informacijske i komunikacijske znanosti

katalogizacija

izrada kataložnih zapisa za knjižnični katalog

informacijske i komunikacijske znanosti

katalogizacija preuzimanjem zapisa

preuzimanje zapisa iz drugog kataloga ili bibliografske baze podataka uz prilagodbe koje odražavaju lokalnu kataložnu praksu

informacijske i komunikacijske znanosti

katalogizacija u publikaciji

program katalogizacije zasnovan na dogovoru između knjižnice i nakladnika prema kojemu knjižnica izrađuje kataložni zapis prije objave publikacije, a nakladnik njega ili njegov identifikacijski broj objavljuje u publikaciji

informacijske i komunikacijske znanosti

katalogizator

knjižničar odgovoran za izradbu kataložnih zapisa za jedinice građe koje knjižnica nabavlja

informacijske i komunikacijske znanosti