struna tražilica

image shadow

kaširanje

konzervacijski postupak dodavanja pojačavajućega sloja na poleđinu jedinice građe uz uvjet da ostane što je više moguće u izvornome stanju

informacijske i komunikacijske znanosti

katalog knjiga na prodaju

knjižarski popis publikacija objavljenih na bilo kojemu mediju koje su trenutačno dostupne na tržištu neke zemlje, regije ili na međunarodnoj razini

informacijske i komunikacijske znanosti

katalog na listićima

katalog u kojemu su kataložne jedinice ispisane na listićima veličine 12,5 x 7,5 cm i uložene u ladice posebno dizajnirana ormarića

informacijske i komunikacijske znanosti

katalog rasprodanih knjiga

knjižarski popis publikacija koje više nisu dostupne putem knjižarske mreže

informacijske i komunikacijske znanosti

katalogizator

knjižničar odgovoran za izradbu kataložnih zapisa za jedinice građe koje knjižnica nabavlja

informacijske i komunikacijske znanosti

kataložna jedinica

osnovni element kataloga koji daje podatke o određenoj jedinici knjižnične građe ili o skupini takvih jedinica

informacijske i komunikacijske znanosti

kataložni broj

identifikacijski broj kataložnoga zapisa dodijeljen pri izradi toga zapisa

informacijske i komunikacijske znanosti

kataložni pravilnik

razrađen skup pravila za izradbu kataložnih zapisa čija je svrha osigurati dosljednost u izradbi, organizaciji i održavanju kataloga

informacijske i komunikacijske znanosti

kategorija

primarna podjela klasifikacijskoga sustava ili glavne stručne skupine općega klasifikacijskog sustava

informacijske i komunikacijske znanosti

kemijsko čišćenje

čišćenje knjižnične građe uranjanjem u kemikalije ili njihovim površinskim nanošenjem

informacijske i komunikacijske znanosti