struna tražilica

image shadow

jednohijerarhijska struktura

hijerarhijski raspored pojmova u pojmovnome sustavu, tezaurusu ili klasifikacijskoj shemi u kojemu svaki pojam može imati samo jedan širi pojam na razini koja mu neposredno prethodi

informacijske i komunikacijske znanosti

jednojezični rječnik

rječnik koji sadržava popis riječi određenoga jezika s objašnjenjima na istome jeziku

informacijske i komunikacijske znanosti

jednojezični tezaurus

tezaurus s nazivima za označivanje na jednome jeziku

informacijske i komunikacijske znanosti

jednokolutna kaseta

kaseta u kojoj je kolut filma ili magnetske vrpce trajno zatvoren u kutiji, čiji su krajevi međusobno spojeni da bi se omogućila neprekidna reprodukcija bez premotavanja

informacijske i komunikacijske znanosti

jednopredmetni dokument

dokument čiji cjelokupni ili gotovo cjelokupni sadržaj pripada jednoj temi, a dodijeljena predmetna odrednica u potpunosti predstavlja obrađenu temu

informacijske i komunikacijske znanosti

jednostavna predmetna odrednica

predmetna odrednica od samo jedne oznake

informacijske i komunikacijske znanosti

jednostavna stručna oznaka

stručna oznaka preuzeta s jednoga mjesta u klasifikacijskim tablicama

informacijske i komunikacijske znanosti

jednostrana polica

polica na koju se knjižnična građa smješta samo s jedne strane

informacijske i komunikacijske znanosti

jezik za označivanje

umjetni jezik kojim se opisuje sadržaj ili oblik jedinice građe

informacijske i komunikacijske znanosti