struna tražilica

image shadow

ilustrirani rječnik

rječnik u kojemu je leksikografska definicija dopunjena ilustracijom

informacijske i komunikacijske znanosti

ilustrirano izdanje

izdanje djela popraćeno ilustracijama

informacijske i komunikacijske znanosti

imenik

publikacija koja sadržava uređen popis fizičkih ili pravnih osoba, mjesta ili predmeta s podatcima potrebnima za identifikaciju

informacijske i komunikacijske znanosti

imenska pregledna datoteka

popis usvojenih oblika osobnih i korporativnih odrednica koje se upotrebljavaju u knjižničnome katalogu ili u bibliografskoj bazi podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

imensko kazalo

kazalo koje sadržava imena osoba, a katkad i zemljopisna imena

informacijske i komunikacijske znanosti

imovinsko pravo

pravo autora na novčanu naknadu za korištenje svoga djela

informacijske i komunikacijske znanosti

impregnacija

ubrizgavanje tekućine u materijalni predmet ili njezino upijanje

informacijske i komunikacijske znanosti

impresum

skup podataka o mjestu i vremenu tehničke izradbe publikacije te o osobama ili tijelima koja su pri toj izradbi surađivala

informacijske i komunikacijske znanosti

imprimatur

dopuštenje za tisak što ga daje autor, urednik ili koja druga ovlaštena osoba svojim potpisom

informacijske i komunikacijske znanosti

incipit

početni dio teksta rukopisne knjige ili prvotiska koji sadržava naslov djela i ime pisca

informacijske i komunikacijske znanosti