struna tražilica

image shadow

ilustrirani rječnik

rječnik u kojemu je leksikografska definicija dopunjena ilustracijom

informacijske i komunikacijske znanosti

ilustrirano izdanje

izdanje djela popraćeno ilustracijama

informacijske i komunikacijske znanosti

imensko kazalo

kazalo koje sadržava imena osoba, a katkad i zemljopisna imena

informacijske i komunikacijske znanosti

imovinsko pravo

pravo autora na novčanu naknadu za korištenje svoga djela

informacijske i komunikacijske znanosti

impregnacija

ubrizgavanje tekućine u materijalni predmet ili njezino upijanje

informacijske i komunikacijske znanosti

impresum

skup podataka o mjestu i vremenu tehničke izradbe publikacije te o osobama ili tijelima koja su pri toj izradbi surađivala

informacijske i komunikacijske znanosti

imprimatur

dopuštenje za tisak što ga daje autor, urednik ili koja druga ovlaštena osoba svojim potpisom

informacijske i komunikacijske znanosti

incipit

početni dio teksta rukopisne knjige ili prvotiska koji sadržava naslov djela i ime pisca

informacijske i komunikacijske znanosti

individualni korisnik

osoba koja se koristi knjižničnim uslugama

informacijske i komunikacijske znanosti

informacija

sadržaj priopćen formalno ili neformalno u bilo kojemu obliku i na bilo kojemu mediju

informacijske i komunikacijske znanosti