struna tražilica

image shadow

ilegalna publikacija

publikacija objavljena i raspačavana u tajnosti u strahu od vlasti

informacijske i komunikacijske znanosti

iluminacija

umijeće ukrašavanja rukopisnih knjiga ornamentima, inicijalima i minijaturama

informacijske i komunikacijske znanosti

iluminator

srednjovjekovni umjetnik koji je ornamentima, inicijalima i minijaturama ukrašavao rukopisne knjige

informacijske i komunikacijske znanosti

iluminirani rukopis

srednjovjekovna rukopisna knjiga bogato ukrašena višebojnim ilustracijama, dekorativnim početnim slovima i ukrasnim rubovima oko teksta i slika

informacijske i komunikacijske znanosti

ilustracija

dijagramski ili slikovni prikaz koji se pojavljuje u jedinici knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

ilustrator

osoba koja crta ilustracije

informacijske i komunikacijske znanosti

ilustrirani rječnik

rječnik u kojemu je leksikografska definicija dopunjena ilustracijom

informacijske i komunikacijske znanosti

ilustrirano izdanje

izdanje djela popraćeno ilustracijama

informacijske i komunikacijske znanosti

imenik

publikacija koja sadržava uređen popis fizičkih ili pravnih osoba, mjesta ili predmeta s podacima potrebnima za identifikaciju

informacijske i komunikacijske znanosti

imenska pregledna datoteka

popis usvojenih oblika osobnih i korporativnih odrednica koje se upotrebljavaju u knjižničnome katalogu ili u bibliografskoj bazi podataka

informacijske i komunikacijske znanosti