struna tražilica

image shadow

hipertekst

tekstna struktura koja se sastoji od međusobno povezanih jedinica informacije prikazana na elektroničkome uređaju

informacijske i komunikacijske znanosti

hrbat

srednji dio knjižnog omota koji omot spaja s knjižnim blokom

informacijske i komunikacijske znanosti

hrđaste mrlje

oštećenje nepoznatoga uzroka koje karakteriziraju neujednačene mrlje boje hrđe na papiru

informacijske i komunikacijske znanosti

hrestomatija

zbirka odabranih ulomaka iz književnih ili znanstvenih djela najčešće za potrebe nastave

informacijske i komunikacijske znanosti

hrpteni naslov

naslov koji je naveden na hrptu publikacije

informacijske i komunikacijske znanosti

hrptna signatura

pomoćna oznaka u knjigoveštvu koja omogućuje kontrolu redoslijeda araka pri uvezivanju knjige

informacijske i komunikacijske znanosti

Hrvatsko knjižničarsko društvo

strukovna udruga osnovana radi razvoja i promicanja knjižničarske struke u Hrvatskoj

informacijske i komunikacijske znanosti

Hypertext Markup Language

standardni jezik za izradu i postavljanje sadržaja na internet

informacijske i komunikacijske znanosti

Hypertext Transfer Protocol

internetska norma koja definira kako mrežni poslužitelj odgovara na zahtjeve za datotekama

informacijske i komunikacijske znanosti