struna tražilica

image shadow

glosar

rječnik s objašnjenjima ili prijevodom teško razumljivih ili malo poznatih riječi iz nekoga teksta ili riječi koje se javljaju u nekome ograničenom korpusu tekstova, obično otisnut na kraju knjige, a katkad i kao zasebna publikacija

informacijske i komunikacijske znanosti

godina izdavanja

godina u kojoj je jedinica građe objavljena

informacijske i komunikacijske znanosti

godišnjak

vrsta serijske publikacije koja izlazi jedanput godišnje

informacijske i komunikacijske znanosti

gradual

zbornik liturgijskih napjeva koji se rabe na katoličkoj misi

informacijske i komunikacijske znanosti

građa lagana za čitanje

građa čiji je tekst prilagođen da bi se olakšalo samo čitanje ili čitanje i razumijevanje

informacijske i komunikacijske znanosti

grafička građa

dvodimenzionalna slika proizvedena u izvornome obliku crtanjem, graviranjem, slikanjem ili fotografiranjem

informacijske i komunikacijske znanosti

grafička mapa

ukoričena mapa ispunjena usporedno pisanim i grafičkim, odnosno slikanim prilozima

informacijske i komunikacijske znanosti

grafički list

otisak originalne tiskovne forme izrađene u jednoj od umjetničkih manualnih tehnika

informacijske i komunikacijske znanosti

grafički prikaz

u kataložnome opisu vrsta ilustracije koja uključuje dijagrame i grafikone

informacijske i komunikacijske znanosti

grafički prikaz tezaurusa

prikaz odnosa među nazivima u tezaurusu u grafičkome obliku

informacijske i komunikacijske znanosti