struna tražilica

image shadow

fotografija

trajna slika proizvedena djelovanjem elektromagnetskog zračenja, najčešće svjetla na materijal koji je osjetljiv na svjetlo

informacijske i komunikacijske znanosti

fotokemijska razgradnja

propadanje knjižnične građe uzrokovano djelovanjem svjetla

informacijske i komunikacijske znanosti

fotokopirni stroj

uređaj za kontaktno reproduciranje predložaka

informacijske i komunikacijske znanosti

fotolitografija

tehnika plošnoga tiska u kojoj se slika nanosi na kamen fotografskim putem

informacijske i komunikacijske znanosti

francuski uvez

cjelokožni uvez knjižnoga bloka u teleću kožu

informacijske i komunikacijske znanosti

funkcionalna pismenost

pismenost koja je dovoljna za zadovoljavanje potreba u svakodnevnome životu

informacijske i komunikacijske znanosti