struna tražilica

image shadow

elektronička knjiga na zahtjev

usluga kojom knjižnica na zahtjev korisnika tiskanu knjigu iz svojega fonda digitalizira i dostavlja elektroničkom poštom

informacijske i komunikacijske znanosti

elektronička listaljka

elektronička publikacija koja se može listati poput tiskane

informacijske i komunikacijske znanosti

elektronička nastavna zbirka

zbirka elektroničke građe u visokoškolskoj knjižnici kojoj mogu pristupiti samo studenti i nastavnik određenoga predmeta

informacijske i komunikacijske znanosti

elektronička obrada podataka

obrada podataka uporabom računala

informacijske i komunikacijske znanosti

elektronička pošta

prijenos poruka putem komunikacijskih mreža, najčešće interneta, koji u knjižnici podržava komunikaciju s korisnicima

informacijske i komunikacijske znanosti

elektronička razmjena podataka

međunarodni standard koji pospješuje računalnu razmjenu poslovnih podataka između organizacija i tvrtki bez ljudske interakcije

informacijske i komunikacijske znanosti

elektronička sigurnost

postupci kojima se onemogućuje neovlaštena upotreba, mijenjanje, otkrivanje ili uništavanje sustava ili informacijske imovine

informacijske i komunikacijske znanosti

elektronička usluga

knjižnična usluga dostupna preko računala, lokalnih poslužitelja ili mrežno

informacijske i komunikacijske znanosti

elektronički časopis

časopis dostupan na mreži kao izvorna jedinica elektroničke građe ili kao inačica tiskanoga časopisa

informacijske i komunikacijske znanosti

elektronički identitet

skup podataka o pojedincu, koji se koristi za potrebe provjere identiteta i provjere prava pristupa nekome elektroničkom izvoru

informacijske i komunikacijske znanosti