struna tražilica

image shadow

deplijan

letak formata A4 obično savijen na tri dijela koji se rabi u poslovnoj komunikaciji i u promotivne svrhe

informacijske i komunikacijske znanosti

depozitarna knjižnica

knjižnica u koju druge knjižnice, u skladu s prethodnim dogovorom, pohranjuju dio svojega nekorištenog ili rjeđe korištena fonda

informacijske i komunikacijske znanosti

depozitarna zbirka

dio zbirke knjižnične građe pohranjen odvojeno zbog rijetke uporabe

informacijske i komunikacijske znanosti

deskriptivna anotacija

kratki opisni prikaz sadržaja jedinice knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

deskriptivna katalogizacija

katalogizacija koja se bavi identifikacijom i opisom materijalnih i bibliografskih obilježja jedinica knjižnične građe i utvrđivanjem pristupnica

informacijske i komunikacijske znanosti

deskriptor

odabrana riječ ili skup riječi prirodnoga jezika kojim se opisuje sadržaj dokumenta i omogućuje mu se pristup

informacijske i komunikacijske znanosti

deskriptor oblika

naziv koji se rabi za označivanje materijalnoga ili bibliografskoga oblika dokumenta

informacijske i komunikacijske znanosti

deskriptor sadržaja

deskriptor koji se rabi za označivanje predmeta jedinice građe

informacijske i komunikacijske znanosti

Deweyjeva decimalna klasifikacija

opći klasifikacijski sustav koji se sastoji od glavnih i pomoćnih tablica te abecednoga predmetnog kazala, za koji je karakteristično da su glavne stručne skupine označene arapskim brojkama te da je svaka glavna skupina podijeljena u deset podskupina

informacijske i komunikacijske znanosti

dezinfekcija

uništavanje štetnih mikroorganizama

informacijske i komunikacijske znanosti