struna tražilica

image shadow

ciljni rječnik

rječnik u kojemu se traži naziv ili pojam koji odgovara postojećem nazivu ili pojmu u izvornome rječniku

informacijske i komunikacijske znanosti

cimelij

osobito vrijedna i rijetka jedinica knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

cinkografija

kemijski postupak kojim se izrađuju metalni klišeji

informacijske i komunikacijske znanosti

citat

doslovno naveden dio teksta preuzet iz jednoga djela i uvršten u drugo

informacijske i komunikacijske znanosti

citatna analiza

bibliometrijska metoda kvalitativnoga i kvantitativnoga vrednovanja znanstvene produktivnosti temeljena na brojenju i analizi citata

informacijske i komunikacijske znanosti

citatni indeks

sekundarni izvor znanstvene relevantne i tekuće literature te instrument za vrednovanje znanstvenih časopisa, znanstvenika i znanstvene produktivnosti kroz metode zastupljenosti i citiranja

informacijske i komunikacijske znanosti

citiranje

preuzimanje teksta ili drugoga sadržaja iz jednoga djela u drugo, bilo izravno u neizmijenjenom obliku ili neizravno prepričavanjem, uz upućivanje na izvor bibliografskom bilješkom

informacijske i komunikacijske znanosti

cjeloživotno obrazovanje

ideja koja obrazovanje promatra kao cjeloživotni proces

informacijske i komunikacijske znanosti

cjeloživotno učenje

formalno i neformalno stjecanje znanja i vještina tijekom cijeloga života pojedinca s ciljem stručnoga napredovanja ili osobnoga razvitka

informacijske i komunikacijske znanosti

Conspectus model

alat i model kvalitativnoga vrednovanja zbirke u knjižnici koji omogućava opis postojećih prednosti zbirke i budućih namjera u njezinoj izgradnji zbirke

informacijske i komunikacijske znanosti