struna tražilica

image shadow

Berlinska izjava o otvorenom pristupu znanju

izjava koja promiče internet kao funkcionalnu platformu za pohranu i diseminaciju svjetske znanosti u otvorenome pristupu

informacijske i komunikacijske znanosti

beskiselinski materijal

materijal kojemu je ph 7 ili veći

informacijske i komunikacijske znanosti

beskiselinski papir

papir koji je Ph neutralan i zato otporniji i dugovječniji od papira s kiselim sadržajem

informacijske i komunikacijske znanosti

besplatna programska oprema

programi koji se smiju umnožavati i upotrebljavati bez novčane naknade autoru

informacijske i komunikacijske znanosti

besplatni internet

internetske usluge besplatne za korisnika pod određenim uvjetima koje utvrđuje pružatelj usluga

informacijske i komunikacijske znanosti

besplatni pristup

pristup građi i/ili usluzi bez plaćanja novčane naknade

informacijske i komunikacijske znanosti

bez licencije

korištenje građe i usluga bez ugovora između knjižnice i dobavljača

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliobrod

pokretna knjižnica smještena u posebno uređenu brodu namijenjenome prijevozu i posudbi knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliobus

pokretna knjižnica smještena u posebnome vozilu na autobusnome ili kamionskome podvozju, namjenski građena i opremljena za smještaj, prijevoz i posudbu knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliofil

ljubitelj knjiga koji sustavno i znalački izgrađuje svoju zbirku

informacijske i komunikacijske znanosti