struna tražilica

image shadow

akcidencija

grafički proizvod manjega opsega namijenjen osobnoj, službenoj, poslovnoj ili promidžbenoj uporabi

informacijske i komunikacijske znanosti

AKM zajednica

zajednica arhiva, knjižnica i muzeja

informacijske i komunikacijske znanosti

akolada

grafički znak u obliku vitičaste zagrade koji služi za obuhvaćanje više redaka ili više stupaca pod jedan naslov ili oznaku

informacijske i komunikacijske znanosti

akrostih

pjesma u kojoj početna slova, slogovi ili riječi svakoga stiha ili kitice tvore neko ime ili izreku

informacijske i komunikacijske znanosti

aktivni član

član knjižnice koji je u izvještajnome razdoblju posudio barem jednu jedinicu knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

aktivno učenje

metoda učenja koja osigurava visok stupanj samostalnosti, nadzora nad organizacijom, tijekom i smjerom aktivnosti koje provodi učenik

informacijske i komunikacijske znanosti

akviziter

osoba koja se bavi pribavljanjem kupaca i pretplatnika te prodajom knjiga obilazeći potencijalne kupce

informacijske i komunikacijske znanosti

alat za upravljanje poveznicama

računalna aplikacija koja služi za upravljanje funkcionalnošću poveznica u bazama podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

album

svezak sa čistim listovima namijenjen čuvanju maraka, fotografija, crteža, pjesama, citata, izrezaka

informacijske i komunikacijske znanosti

album

glazbeni sadržaj zabilježen na mediju koji omogućava reprodukciju ili na mrežnome mjestu

informacijske i komunikacijske znanosti