struna tražilica

image shadow

akcesija

niz postupaka koji se obavljaju nakon što jedinica knjižnične građe uđe u knjižnicu, a prije inventarizacije

informacijske i komunikacijske znanosti

akcesijski raspored

raspored građe na policama prema redoslijedu pristizanja građe u knjižnicu

informacijske i komunikacijske znanosti

akcidencija

grafički proizvod manjega opsega namijenjen osobnoj, službenoj, poslovnoj ili promidžbenoj uporabi

informacijske i komunikacijske znanosti

AKM zajednica

zajednica arhiva, knjižnica i muzeja

informacijske i komunikacijske znanosti

akolada

grafički znak u obliku vitičaste zagrade koji služi za obuhvaćanje više redaka ili više stupaca pod jedan naslov ili oznaku

informacijske i komunikacijske znanosti

akronim

kratica načinjena od početnih slova ili slogova riječi višerječnoga naziva

informacijske i komunikacijske znanosti

akrostih

pjesma u kojoj početna slova, slogovi ili riječi svakoga stiha ili kitice tvore neko ime ili izreku

informacijske i komunikacijske znanosti

aktivni član

član knjižnice koji je u izvještajnome razdoblju posudio barem jednu jedinicu knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

aktivno učenje

metoda učenja koja osigurava visok stupanj samostalnosti, nadzora nad organizacijom, tijekom i smjerom aktivnosti koje provodi učenik

informacijske i komunikacijske znanosti

akviziter

osoba koja se bavi pribavljanjem kupaca i pretplatnika te prodajom knjiga obilazeći potencijalne kupce

informacijske i komunikacijske znanosti