struna tražilica

image shadow

upornjak

zidana masa koja se odupire potisku luka ili svoda

povijest umjetnosti

urbana aglomeracija

urbana cjelina nastala spajanjem više gradova

arhitektura i urbanizam

urešeno gospodarstvo

gospodarstvo koje ujedinjuje značajke farme i estetskoga vrtnog oblikovanja jer građevine izgledom i smještajem pridonose pitoresknosti pejzaža

arhitektura i urbanizam

ureus

dekorativni staroegipatski motiv u obliku stilizirane kobre u uspravnome prijetećem položaju

povijest umjetnosti

urna

dekorativni motiv u obliku poklopljene vaze kružnoga presjeka na podnožju

povijest umjetnosti

uspravna sima

sima koja u presjeku ima konkavnu krivulju iznad konveksne

povijest umjetnosti

utvrda

građevina koja štiti strateški važno mjesto

arhitektura i urbanizam

utvrđena crkva

crkva s elementima obrambenoga graditeljstva

povijest umjetnosti

uvučeni žlijeb

široki plitki konkavni kanal obrubljen malenim profilacijama između ehina i abaka jonskoga kapitela

povijest umjetnosti