struna tražilica

image shadow

rekonstrukcija

djelomična ili potpuna obnova povijesne građevine slijedeći njezin izvorni oblik uz primjenu suvremenih materijala i tehnologija

arhitektura i urbanizam

reljef

kiparsko ostvarenje na kojemu prikazani lik ili predmet ne stoji slobodno u prostoru, nego je vezan uz ravnu površinu uzdižući se s nje u jače ili slabije naglašenim ispupčenjima

povijest umjetnosti

renesansa

razdoblje preporoda europske umjetnosti, kulture, znanosti i politike koje je pod utjecajem klasičnih modela od 14. do 16. stoljeća naznačilo temelje ranoga modernog doba u kojemu je čovjek kao pojedinac postao “mjerilom svih stvari”

povijest umjetnosti

replika

predmet izrađen prema određeneme uzorku ili izvorniku

povijest umjetnosti

retabl

ukrašena pozadina oltara

povijest umjetnosti

retentura

dio rimskoga vojnog logora između začelja zgrade pretorija i dekumanskih vrata

povijest umjetnosti

revelin

vanjski dio utvrde u obliku polumjeseca ili trokuta

arhitektura i urbanizam

ribarski paviljon

dekorirani vrtni paviljon uz vodu koji služi za ribarenje

povijest umjetnosti

ribnjak

prirodni ili umjetni bazen za uzgoj ribe

arhitektura i urbanizam

rimske ceste

ceste građene u antičkome Rimu koje su tvorile hijerarhizirani transportni sustav vitalan za razvitak i širenje Rimskoga Carstva

arhitektura i urbanizam