struna tražilica

image shadow

oktogon

građevina osmerokutna tlocrta

arhitektura i urbanizam

okulus

okrugli otvor u zidu, svodu ili kupoli

povijest umjetnosti

olarij

niša za smještanje urni u rimskim grobnim prostorijama

povijest umjetnosti

oltar

mjesto na kojemu se prinosi žrtva, vrši bogoslužje ili koja druga vrsta religijske ceremonije

povijest umjetnosti

oltarna grobnica

grobnica ili spomenik nalik na oltar na kojemu se nalaze ležeće figure

povijest umjetnosti

omfalos

kultni čunjasti kamen u Apolonovu hramu u Delfima koji se smatrao središtem ili “pupkom” svijeta

povijest umjetnosti

oniks

poludragi kamen u obliku sitnozrnasta kremena sa slojevima različitih boja

povijest umjetnosti

oolit

karbonatna sedimentna stijena sastavljena od okruglastih ili jajastih zrnaca koncentrične ljuskaste strukture ooida

povijest umjetnosti

opej

otvor na krovu u grčkoj i rimskoj antici za odvođenje dima

povijest umjetnosti

opeka

građevni materijal koji se dobiva sušenjem ili pečenjem gline pripremljene i modelirane s tim ciljem

arhitektura i urbanizam