struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

mašikul

konzolna galerija na vrhu bedema s otvorima u podu za vertikalnu obranu

povijest umjetnosti

materijat

cjelokupna drvena građa antičke rimske krovne konstrukcije

povijest umjetnosti

mauzolej

monumentalni grobni spomenik

povijest umjetnosti

meandar

dekorativna vrpca izlomljenoga ili krivudavoga kontinuiranog repetitivnog toka

povijest umjetnosti

medaljon

kvadratna, eliptična, kružna ili ovalna podloga za figuru, ukras ili bistu

povijest umjetnosti

media kavea

srednji potez sjedala gledališta rezerviran za ugledne građane

arhitektura i urbanizam

meduza

čudovište u starogrčkoj mitologiji prikazivano kao krilata žena sa živim otrovnim zmijama umjesto kose

povijest umjetnosti

međukupolni prostor

prostor između dviju kupola

povijest umjetnosti

megalitska tehnika

tehnika izgradnje fortifikacijskih sklopova bez upotrebe veziva velikim, nejednolikim, grubo obrađenim i na spojevima priklesanim kamenim blokovima

povijest umjetnosti

megaron

najreprezentativniji prostor vladarskoga sklopa egejskoga kulturnog kruga pravokutne ili kvadratne tlocrtne osnove s ognjištem u središtu

arhitektura i urbanizam