struna tražilica

image shadow

lavlja maska

ukrasni element u obliku lavlje glave

povijest umjetnosti

lazaret

izolirana zona za oboljele od zaraznih bolesti i provedbu karantenskih mjera

povijest umjetnosti

lažni luk

konstrukcija nalik na luk čija struktura podupire težinu odozgo

arhitektura i urbanizam

ledara

zgrada za skladištenje leda prikupljenoga tijekom zime za upotrebu ljeti

povijest umjetnosti

leskhe

antički grčki javni portik s klupama koji je predviđen za susrete, debate i širenje vijesti

arhitektura i urbanizam

lezena

vertikalno ojačanje zida plitkoga pravokutnog tlocrta

povijest umjetnosti

licej

građevina u kojoj se provodilo opće obrazovanje predavanjima, javnim raspravama i koncertima

arhitektura i urbanizam

limes

utvrđena granica Rimskoga Carstva prema tzv. barbarskim narodima

povijest umjetnosti

limitacija

izmjera agera i uspostavljanje ortogonalne mreže podjele na pravokutne zemljišne dijelove

povijest umjetnosti

lisnata maska

prikaz lica Zelenoga čovjeka isklesan ili izrezbaren usred lišća, čiji izdanci izlaze iz njegovih usta i nosa

povijest umjetnosti