struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

imperijalno stubište

stubište koje započinje jednim krakom koji se proteže do pola visine etaže i zatim dijeli na dva simetrična kraka s jednakim brojem stuba koje vode do razine sljedeće etaže

povijest umjetnosti

impluvij

plitki bazen u atriju koji se nalazi u zoni ispod kompluvija

povijest umjetnosti

impost

istureni element na koji se oslanja luk

povijest umjetnosti

inkrustacija

ukrašavanje vanjskih i unutarnjih zidova pločama od mramora ili raznobojnih kamena

povijest umjetnosti

insignije

vanjski znakovi časti, vlasti, službe ili zanimanja

povijest umjetnosti

intarzija

ukrašavanje površine predmeta raznobojnim komadićima drva različitih oblika, čime se oblikuju stilizirani motivi

povijest umjetnosti

integrirani stup

stup spojen sa zidom iz kojega se izdvaja polovicom poprečnoga presjeka ili više pa se snažnije ističe od pilastra

povijest umjetnosti

interaksijalna udaljenost

udaljenost između središnjih osi dvaju elemenata konstrukcije

arhitektura i urbanizam

interaksijalnost

raspon između središnjih osi arhitektonskih elemenata

arhitektura i urbanizam

interfenestracija

prostor između prozora na pročelju građevine

arhitektura i urbanizam