struna tražilica

image shadow

heliks

napeta voluta u korintskome kapitelu u obliku ornamenta koji podupire ploču abaka, a izlazi iz kaulikula koji izranja iz zone listova akanta

povijest umjetnosti

heptastil

portik sa sedam stupova

povijest umjetnosti

herma

skulptura koja se sastoji od glave smještene na jednostavnome izduženom postolju

povijest umjetnosti

hermafrodit

figura bića sa svojstvima obaju spolova ili neodređena spola

povijest umjetnosti

heroon

memorijalna ili kultna antička građevina podignuta nad grobom ili kenotafom heroja

povijest umjetnosti

hibernakul

prostorija u kući namijenjena za upotrebu zimi

arhitektura i urbanizam

himera

figura imaginarne mitske nemani u starogrčkoj mitologiji prikazivana kao lav s kozjom glavom na leđima i repom koji završava zmijskom glavom

povijest umjetnosti

hipetron

otvoreno dvorište ili dio kuće bez krova

povijest umjetnosti

hipetrum

prozor iznad vrata zatvoren rešetkom

povijest umjetnosti

hipobaza

niža baza koja se nalazi ispod osnovne baze

povijest umjetnosti