struna tražilica

image shadow

glazura

staklasti površinski sloj na keramici koji je ukrašava i čini nepropusnom

arhitektura i urbanizam

glif

vertikalni utor presjeka u obliku slova V na triglifu dorskoga friza

povijest umjetnosti

gliptoteka

zbirka isklesanih predmeta od kamena

arhitektura i urbanizam

gnomon

astronomska sprava kojom su stari Grci određivali doba dana i meridijan mjesta prema sjeni koju baca kazalo u obliku nagnute ploče ili klina na sunčanome satu

povijest umjetnosti

gnomonički stup

valjak na kojemu su satovi dana označeni sjenom koju baca učvršćena ili pomična igla

povijest umjetnosti

gorgoneja

zaglavni kamen ukrašen glavama gorgona

povijest umjetnosti

gornji menijan

menijan s višim i lošije položenim sjedalima za siromašnije plebejce

povijest umjetnosti

gracije

figure triju božica dražesti i ljepote

povijest umjetnosti

gradacija

stupnjevito ponavljanje strukturnih ili ukrasnih građevinskih elemenata i/ili masa u arhitekturi

povijest umjetnosti

gradska vrata

arhitektonsko-urbanistički element gradskih zidina koji je omogućivao prolaz u utvrđeni grad

povijest umjetnosti