struna tražilica

image shadow

dieta

manja prostorija za dnevni boravak u domusu

povijest umjetnosti

diglif

element friza dorskoga napusta s dvama vertikalnim utorima presjeka u obliku slova V

povijest umjetnosti

dijamikt

nekonsolidirani klastični sediment sa širokim rasponom veličina čestica

arhitektura i urbanizam

dijastil

hram kojemu je interkolumnij jednak trima donjim promjerima stupa

povijest umjetnosti

dijatir

vestibul kuće u antičkoj Grčkoj s uličnim vratima na jednoj strani i dvorišnim vratima na drugoj

povijest umjetnosti

dijatoni

kamenje koje se proteže punom debljinom zida u antičkome grčkom i rimskom zidarstvu

povijest umjetnosti

dijaul

peristil oko velikoga dvorišta palestre u antičkoj Grčkoj

povijest umjetnosti

dijazoma

široki vodoravni prolaz između donjih i gornjih redova sjedala u grčkome antičkom teatru

arhitektura i urbanizam

diktioteton

antički grčki način zidanja pri kojemu je kamenje kvadratnoga tlocrta sastavljeno u uzorak šahovskoga polja

povijest umjetnosti

Dioklecijanov prozor

trodijelni polukružni prozor

povijest umjetnosti