struna tražilica

image shadow

agalma

umjetničko djelo posvećeno božanstvu u antičkoj Grčkoj

povijest umjetnosti

ager

gradsko i općinsko zemljište na području pod rimskom upravom

povijest

ager adtributus

zemljište koje je pripadalo državi u antičkome Rimu i dano je na upravu municipalnoj zajednici koja preko atribucije stječe suverenitet nad zemljištem

povijest umjetnosti

ager arcifinius

nepremjeren i neomeđen teren u antičkome Rimu

povijest umjetnosti

ager centuriatus

dio agera u kojemu su bile provedene adsignacije

povijest umjetnosti

ager compascuus et silvae

teren s pašnjacima i šumama u antičkome Rimu

povijest umjetnosti

ager divisus et adsignatus

ager s utvrđenim međašima, iznutra podijeljen kao katastarska cjelina i dodijeljen na obradbu

povijest umjetnosti

ager per extremitatem mensura comprehensus

ager obilježen međašima na svojim krajevima

povijest umjetnosti

ager privatus

tereni u državnome vlasništvu u antičkome Rimu

povijest umjetnosti

agger

antički rimski zemljani umjetni nasip

arhitektura i urbanizam